Tjenester

Regnskapsføring

Vi utfører profesjonell regnskapsføring fra A til Å, inkludert beregning av skatt og innsendelser til offentlige myndigheter. Våre ansatte har lang erfaring og har kompetanse innenfor Mamut, Zirius, Visma Business og flere systemer. Selskapet ledes av en autorisert regnskapsfører.

 

Økonomisk rapportering og avviksbehandling

Sikre at ledelsen kjenner den økonomiske utviklingen, og at avvik blir oppdaget og tatt tak i.

Økonomisk styring vil være å treffe nødvendige kursendringer og tiltak i tide. Under stabile driftsforhold vil økonomirapportene gi bekreftelse på at enheten ligger på rett kurs.

I tillegg til rapportering til offentlige myndigheter, tilpasser vi regnskapsrapporter til den enkelte kunde. Noen ønsker overordnede rapporter kvartalsvis, mens andre ønsker detaljerte rapporter månedlig. Vi hjelper kundene å finne et rapporteringsnivå som er hensiktsmessig for deres virksomhet.

 

Årsberetning

I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. En rekke økonomiske ogdriftsmessige forhold skal rapporteres og kommenteres i Årsberetningen, som sammen med regnskapet er selskapets offisielle status.

Vi utfører årsavslutning av regnskap med utfyllelse av ligningspapirer og selvangivelser. Vi sender inn regnskap og årsberetning til Brønnøysundregistrene, og passer på at alle frister overholdes

 

Budsjettering

I budsjettet simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger – eller tape?

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for
foretakets økonomi i neste periode.

Våre kunder har ulike behov for budsjett. Om årsbudsjett skal fordeles på måneder, om det er behov for likviditetsbudsjett eller investeringsbudsjett, så tilpasser vi det slik at kunden får det de trenger, uten å drukne i unødvendige budsjetter.

Mange ønsker lønnsbudsjett, salgsbudsjett og varekjøpsbudsjett fordelt på måneder, mens det for andre poster kan være nok med års- eller kvartalsbudsjett.

Budsjettsimuleringer kan også gi deg noen a-ha opplevelser: Hvordan vil likviditeten din
endres om du for eksempel korter ned kredittiden din fra 30 til 15 dager?

Kontakt oss, så hjelper vi deg med å sette opp ett godt budsjet å styre etter.

Lønn

Vi kan håndtere all administrasjon rundt lønn, enten det er månedslønn, timelønn, provisjon eller andre oppgjørsformer.

Vi legger vekt på at reiseregninger og tilleggsytelser rapporteres i riktig skattetermin- samles dette opp til årsavslutningen, kan det fort medføre restskatt for ansatte.

Vi utfører også annen personaloppfølging, for eksempel ved å se på naturalytelser vurderes opp mot ansettelsesavtaler, oppdatering av personalhåndbøker og lignende.

 

 

Besøk Oss

Regnskapssjefen Trondheim AS 
Pb 1205 Pirsenteret
7462 Trondheim
Tlf: 982 65 110
Send Epost